- Vi lager innslagene dine

Underholdningsavdelingen

Thomas hadde regi på flere av innslagene som ble sendt på NRK 1.